• Samen zorgen voor minder Co2

Co2 prestatieladder

De zorg voor het milieu vormt een belangrijk speerpunt voor de uitvoering van ons beleid. Transportbedrijf Goudriaan B.V. hecht dan ook niet alleen grote waarde aan verbetering van de duurzaamheid van de dienstverlening, maar ook aan de vermindering van de CO₂ emissie op alle bedrijfsonderdelen.

Het CO₂ Prestatieladder certificaat geeft ons de gelegenheid om ook aan de buitenwereld onze inzet op het gebied van de reductie van de CO₂ emissie te laten zien.

Goudriaan Transport B.V. wil zich graag ontwikkelen op het gebied van duurzame energie, energiereductie en het verminderen van de CO₂ emissie. Ons nieuwe energie-efficiënte beleid zal zich meer richten op deze aspecten, gezien onze maatschappelijke verantwoordelijkheid ten aanzien van het milieu, het welzijn van onze medemens en de welstand.

   Co2 Footprint 2022     Co2 Footprint 01 tm 12 2023

wat is de Co2-prestatieladder?

De CO2-Prestatieladder is hét duurzaamheidsinstrument van Nederland dat bedrijven en overheden helpt bij het reduceren van CO2 en kosten. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten. De Ladder wordt als CO2-managementsysteem en als aanbestedingsinstrument gebruikt.

Organisaties die zich laten certificeren volgens de Ladder, zullen dit ervaren als een investering die zich direct terugverdient in termen van lagere energiekosten, materiaalbesparing en innovatiewinst.

Hieronder staan een link waar doormiddel van een korte video wordt uitgelegd wat een Co2 prestatieladder precies inhoud.

Certificaat Co2 prestatieladder

Co2 Reductieplan 2023

In dit document worden de scope 1 en 2 CO₂ reductiedoelstellingen van Goudriaan Transport B.V.
transport gepresenteerd en de voortgang van de CO₂ reductie beoordeeld. Voorafgaand hieraan is de CO₂ footprint voor scope 1 en 2 opgesteld conform ISO 14064-1 en het GHG-protocol. Zie hiervoor Hoofdstuk 2 Doelstellingen incl. subdoelstellingen en maatregelen. In Hoofdstuk 3 worden de maatregelen verder uitgewerkt en gespecificeerd. Dit reductieplan is opgesteld in overleg met en met goedkeuring van het management. De voortgang in (sub)doelstellingen en maatregelen wordt ieder half jaar beoordeeld.

  • Het Co2 reductiebeleid;
  • De Co2 footprint
  • De Co2 reductiedoelstellingen ( en de voortgang hiervan);
  • De Co2 reductiesubdoelstellingen ( en de voortgang hiervan);
  • De Co2 reductiemaatregelen ( en de voortgang hiervan );

 

Co2 Reductieplan 2022

Co2 - Communicatieplan

Jaarlijks berekent Goudriaan Transport B.V. haar CO₂  footprint. Dit inzicht in de CO₂  uitstoot maakt het mogelijk om effectieve doelstellingen op te stellen. In het jaar 2019 is de CO₂  footprint voor het eerst berekend en via een intern bericht destijds gecommuniceerd. Voor 2020 is de CO₂  footprint opnieuw berekend. Deze berekeningen zijn uitgevoerd voor scope 1 (directe) en scope 2 (indirecte) conform richtlijnen van ISO14064-1.

Overzicht deelname initiatieven Co2 Reductie

Onderstaand treft u een overzicht van alle initiatieven waar Goudriaan Transport B.V. aan deelneemt die, direct of indirect, iets met CO₂ reductie te maken hebben of een relatie hebben met onderwerpen zoals duurzaamheid en duurzaam.

Over SKAO

Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) is de onafhankelijke eigenaar en beheerder van de CO2-Prestatieladder en verantwoordelijk voor het gebruik en de doorontwikkeling van het certificeringschema. Daarnaast zorgt zij voor verbreding van het gebruik van de CO2-Prestatieladder bij bedrijven, opdrachtgevers en in sectoren. Hier vindt u de Ambities en Prioriteiten van SKAO.

Reductiedoelstellingen scope 1 en 2 -2023