ISO 9001

NEN 9001 is de internationaal geaccepteerde norm voor kwaliteitsmanagement. Met het ISO 9001 certificaat toont Goudriaan Transport aan dat we voldoen aan klantwensen- en eisen. Daarnaast toon je aan dat je voldoet aan de geldende wet- en regelgeving, dat je middels risicomanagement inspeelt op kansen en bedreigingen én dat continu verbeteren geborgd is in de organisatie. Goudriaan Transport wordt jaarlijks gecontroleerd of het bedrijf doet aan de wet-en regelgeving.

VCA 2008/5.1

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers. VCA gecertificeerde bedrijven werken met een VGM beheersysteem dat voldoet aan de ARBO-regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Het VCA certificaat is gericht op veilig werken in diverse branches. Met het VCA certificaat toont Goudriaan Transport aan de opdrachtgevers dat er veilig en milieubewust te werk wordt gegaan.

Erkend Leerbedrijf

Goudriaan Transport is voor het eerst uitgeroepen door Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) tot erkend leerbedrijf. De wet educatie en beroepsonderwijs verplicht mbo-studenten het praktijkgedeelte van hun opleiding te volgen bij een erkend leerbedrijf. Doordat Goudriaan Transport een erkend leerbedrijf is, is het voor mbo-studenten mogelijk om hun stage bij Goudriaan Transport te volgen.

 

Het beroepsonderwijs en het bedrijfsleven werken samen in SBB. Deze samenwerking is er om er voor te zorgen dat de studenten de beste praktijkopleiding te geven met uitzicht op een doelgerichte baan.

Voorwaarden CMR

De afkorting CMR staat voor Convention relative au contrat de transport international de Marchandises par Route (= Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg). Het CMR is een internationaal verdrag tussen Europese landen. Indien Goudriaan Transport internationale transporten uitvoert wordt er ten aller tijden gebruik gemaakt van de CMR-voorwaarden.

 

Voorwaarden AVC

De afkorting AVC staat voor Algemene Vervoers Condities. Dit zijn wederzijdse algemene voorwaarden voor transport, d.w.z. dat zowel de verlader als de vervoerder gebruiker is van deze algemene voorwaarden. Deze voorwoorden worden alleen gebruik bij nationaal vervoer.

 

Voorwaarden Physical Distribution

Indien u goederen in opslag wil plaatsen bij Goudriaan Transport wordt er gebruik gemaakt van de Physical Distribution.