Eerste generatie C. Goudriaan senior

De geschiedenis van het familiebedrijf Goudriaan gaat terug tot het jaar van oprichting in 1926. C. Goudriaan senior vestigde toen het bedrijf te Ouderkerk aan den IJssel en begon zijn eenmanszaak als eigenaar/chauffeur. De eerste vrachtauto was een enkel-as T-Ford bakwagen met 2 ton laadcapaciteit.

Twee jaar na de oprichting, inmiddels is het 1928, kwam de eerste uitbreiding. Een broer van C. Goudriaan Sr., te weten A. Goudriaan kwam in de zaak. Er werd een tweede T-Ford bakwagen gekocht en de eenmanszaak ging verder als een vennootschap onder firma(VOF).

In de begintijd varieerde de lading van zand, grind en kolen tot varkens. De varkens werden bij de boer opgehaald en naar de veemarkt of het abattoir vervoerd. Fysieke arbeid werd niet geschuwd. De als zakgoed aangeboden lading werd destijds door de chauffeurs zelf versjouwd, totdat de bakwagen geladen en nadien uiteraard weer gelost was.

Na enige tijd werd de eerste chauffeur in dienst genomen, zodat tot aan de Tweede Wereldoorlog er met drie man gereden werd. Het wagenpark bestond inmiddels uit twee T-Fords en een Chevrolet, terwijl de laadcapaciteit was toegenomen tot 6 a 7 ton per voertuig. Uit die tijd (1930) stammen nog oude relaties die tot op de dag van vandaag nog bestaan.

Gaandeweg kreeg het transportbedrijf meer opdrachten van scheepswerven, constructiebedrijven en plaatmateriaal verwerkende bedrijven, alsmede handelsbedrijven.

Toen de oorlog voorbij was werd een nieuwe start gemaakt. Opeenvolgend werden een gebruikte Bedford, een V8 Ford burgerwagen, een Brokway, opnieuw 3 Bedfords en de eerste DAF gekocht.

Tweede generatie M. Goudriaan zoon van C. Goudriaan senior

Omstreeks 1955 trad de tweede generatie, m.n. M. Goudriaan, zoon van C. Goudriaan Sr. toe tot de firma, nadat hij ca. 10 jaar bij de zaak in loondienst gewerkt te hebben.

Het was in deze periode dat het bedrijf een aanvang maakte met het zwaar transport vervoer en werden kort daarna de eerste laadkranen aangeschaft.

Door de gestage groei, qua lading aanbod, voertuigen en personeel, mede het gevolg van verplaatsing van vervoer over het water naar vervoer over de weg, kon het bedrijf zicht verder ontwikkelen.

In tegenstelling tot het huidige standpunt in het bedrijfsleven dat periodiek van werkgever moet worden gewisseld, is het bedrijfsbeleid van Goudriaan Transport er altijd op gericht geweest het personeel aan zich te binden. Dit wordt nog steeds nagestreefd door het wagenpark indien mogelijk `jong` te houden, de eigen inbreng, c.q. inspraak te stimuleren en waar nodig en mogelijk de werkomstandigheden te verbeteren.

Derde generatie C. Goudriaan zoon van M. Goudriaan

Hiermee werd de weg vrij gemaakt voor de intreding van de derde generatie en huidige directie van het bedrijf, t.w. C. Goudriaan Mzn.

Het is C. Goudriaan aanzienlijk gelukt om het wagenpark in de jaren 90′ uit te breiden. Dit kwam voornamelijk doordat er sterk in werd gespeeld op de ontwikkelingen van de markt. Zodat vrijwel alle soorten goederen verreden kunnen worden.