• We’re safe movers.

Veiligheid

VCA

Bij Goudriaan Transport hechten wij veel waarde aan de veiligheid van het personeel. Het is belangrijk dat het personeel weet hoe er op een zo veilig mogelijk manier gewerkt wordt op hun werkplekken. Om deze reden zijn de chauffeurs in het bezit van verschillende certificaten.  Elke chauffeur die werkzaam is bij Goudriaan Transport in het bezit van een VCA-certificaat. Bij het behalen van dit certificaat wordt er geleerd hoe er op een zo veilig mogelijk manier te werk kan worden gegaan. Naast dat alle chauffeurs in bezit zijn van een VCA-certficaat is Goudriaan Transport ook in bezit van bedrijfscertificaat VCA.

ADR

De chauffeurs van Goudriaan Transport zijn ook in het bezit van een ADR-certificaat. Hierdoor beheersen de chauffeurs kennis van de gevaarlijke stoffen die eventueel vervoerd kunnen worden. Het is belangrijk voor de chauffeurs  dat ze de gevaren kennen van gevaarlijke stoffen. Dit is belangrijk voor de veiligheid van de chauffeur zelf en zijn werkomgeving.

TCVT

Elke chauffeur/kraanmachinist bij Goudriaan Transport is in het bezit van een TCVT-certificaat. Doordat de chauffeurs in het bezit zijn van een TCVT-certificaat is het naast laden/lossen ook mogelijk om met de kraan hijswerkzaamheden te verrichten.  Naast dat de chauffeurs in bezit zijn van een TCVT-certificaat zijn alle autolaadkranen ook TCVT-gecertificeerd. Deze keurig wordt jaarlijks uitgevoerd.

Periodieke keuring hijsgereedschap

Van elke autolaadkraan wordt het hijsgereedschap jaarlijks gekeurd. Dit geldt zowel voor het kettingwerk als voor de hijsbanden. Hierdoor zal de veiligheid van het gebruiken van de hijsgereedschap toenemen. Het is belangrijk dat het hijsgereedschap in een goede staat verkeerd voor de veiligheid van de chauffeur en zijn omgeving.

Wet-en regelgeving

Incidentele en langlopende ontheffingen

Goudriaan Transport beschikt over een aantal langlopende ontheffingen. Hierdoor hoeft niet bij iedere transportaanvraag een ontheffing worden aangevraagd, omdat er al reeds beschikt wordt over de ontheffing van het bepaalde traject of bepaald gewicht en afmetingen.

Als het transport buiten onze langlopende ontheffing valt, is het door onze kennis en ervaring geen probleem om alsnog een incidentele ontheffing aan te vragen voor het uit te voeren transport. Door het aanvragen van ontheffingen is het mogelijk om alle soorten lading te vervoeren.

Rij-en rusttijden

Elke chauffeur heeft zich te houden aan de rij- en rusttijden die gelden binnen de wet- en regelgeving. De afdeling planning van Goudriaan Transport zorgt er samen met de chauffeurs voor dat niemand in de problemen komt en dat de rij-tijden binnen de perken blijven.